ETAT DE LA MARINE DE GUERRE EN 1855
Propulsion : V = Voile - Va = Vapeur - M = Mixte
TYPE Propulsion Nombre dont en chantier
VAISSEAUX V 28  
M 13  
Va 13 12
FREGATES V 36  
M 1  
Va 26  
CORVETTES V 10  
M 3  
Va 27 1
BRICKS - AVISOS V 33  
M 1  
Va 68  
CANNONIERES V 6  
M    
Va 10 10
BOMBARDES V 1  
M    
Va 4  
BATTERIES FLOTTANTES V    
M    
Va 5 5
BATIMENTS DE LIGNE V 35  
M    
Va    
TRANSPORTS V 28  
M 11 11
Va    
T O T A L V 177  
M 29 11
Va 153 28
TOTAL GENERAL   359 39